Υποκρισία

Angels_and_Demons___Reflection_by_bigmanhaywood
Υποκρισία είναι όταν ενώ πιστεύω κάτι να λέω κάτι διαφορετικό, όταν το πρόσωπο που φανερώνω στους άλλους κατά βάθος δεν είναι το αληθινό μου αλλά ένα προσωπείο. Το ακριβώς αντίθετο από το γνήσιο, το αληθινό και ειλικρινές. Συνέχεια